Catàleg de Productes i Serveis per a la renovació energètica d'edificis

El catàleg és una eina innovadora que permet a l’usuari visualitzar d’una forma molt senzilla, les característiques tècniques, econòmiques i mediambientals d’una amplia gamma de productes i serveis, acompanyant aquesta informació d’un projecte real on ja s’ha implementat aquest producte/servei, permetent a l’usuari comprovar l’eficiència i els estalvis reals aconseguits.

Edificis