Títol Empresa Label BDEC Fitxa del producte
Aïllant d'escuma de Poliestirè Expandit (EPS) Declaració Ambiental de Producte (DAP) - Registra't
Caldera de Condensació Mural a Gas Natural Model EcoTherm Plus - - Registra't
Equips de monitoratge de Consum - - Registra't
Quadre de control Thermocontrol Plus - - Registra't
Radiadors infrarojos a gas - - Registra't
Smart Meters - - Registra't
Software per reducció de consums per Xarxes microinformàtiques - - Registra't